Algemene Deelname voorwaarden

Visual

Algemene Deelnamevoorwaarden

 • Deze winactie wordt uitgeschreven door Berkman Energie Service. De actievoorwaarden zijn op winacties van toepassing.
 • Deelname aan winacties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je jouw benodigde gegevens achterlaat op de website. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 • Je doet mee aan de actie zoals beschreven op de actie pagina
 • Iedere deelnemer kan meerdere keren deelnemen aan een winactie, tenzij anders omschreven en zolang er voldaan wordt aan de voorwaarden.
 • Een uniek tankbonnummer kan eenmalig ingevoerd.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de of winactie.
 • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 • Deelnemers geven Berkman Energie Service na deelname van de winactie toestemming om marketing gerelateerde e-mails naar henzelf toe te sturen te sturen.
 • De looptijd van de actie is zoals aangegeven op de actiepagina.
 • Om deel te mogen nemen aan de actie, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Alleen deelnemers die woonachtig zijn in Nederland maken kans op de prijs.
 • De trekking of loting van winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via e-mail. Andere deelnemers krijgen in principe geen bericht.
 • Berkman Energie Service kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
 • De winnaars kunnen ook bekend gemaakt worden op de social media kanalen van Berkman Energie Service.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Berkman Energie Service voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 • Berkman Energie Service handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor vragen en/of opmerkingen kan contact opgenomen worden met Berkman Energie Service via marketing@berkman.nl